A Szolgáltató Város

Cégünk elkötelezett, hogy minden ügyfele számára magas színvonalú, hatékony és környezetbarát hulladékkezelési szolgáltatást nyújtson.
Célunk szolgáltatásaink folyamatos és zavartalan biztosítása, mely ügyfeleink megelégedettségének alapja. Ezért a tevékenységeinket kiszolgáló folyamatok minőségét és folyamatos javítását a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével stratégiai jelentőségű célkitűzésként kezeljük, hogy a jövő generációi tiszta és egészséges környezetben élhessenek.

A természet folyamatai során nem termelődnek felesleges anyagok. Az állatok, növények bomlástermékei, lehullott falevelek mind-mind visszakerülnek a természetes körfolyamatokba, tápanyagul, nyersanyagul szolgálva a többi élőlény számára. Elmondható, hogy a szemét gyakorlatilag egyidős az emberiséggel, emberi tevékenység hozza létre, és a termelési, valamint fogyasztási folyamatok elkerülhetetlen velejárója.

Hulladék: Hulladékok azok az anyagok, amelyek keletkezésük helyén (háztartás, gyárak, mezőgazdaság stb.) haszontalanná váltak, de anyagfajtánként külön kezelve, szelektíven gyűjtve még másodlagos nyersanyagként hasznosíthatók.

Szemét: Olyan haszontalanná vált anyagok, amelyeket nem tudunk vagy nem akarunk tovább használni, a gazdaság körforgásából kikerülő, általában vegyesen tárolt anyagok.

Magyarországon évente összesen kb. 80 millió tonna szilárd hulladék keletkezik, (ez nagyjából 3 Gellérthegynek felel meg!), aminek nagy része termelési hulladék és „csak” 4,3 millió tonna, azaz 20 millió köbméter a települési szilárd hulladék. A települési szilárd hulladék olyan szilárd hulladék, beleértve a nagydarabos hulladékot (lomot) is, amely a lakossági, fogyasztási, intézményi, szolgáltatási, kereskedelmi és vendéglátási tevékenységből, közterületek tisztántartásából származik.

Ez a mennyiség 1991 óta rohamosan, évente 2-3 %-kal nő, melynek egyik oka a fogyasztói szokásaink megváltozása.

Ám rajtunk áll, hogy ne növeljük tovább az egyre nagyobb méreteket öltő hulladékhegyet. A szelektív hulladékgyűjtéssel a hasznosítható anyagok nem kerülnek a lerakóra, így nem terhelik a környezetünket.

Legfontosabb adatok a települési szilárd hulladékokról Magyarországon:

  • Hulladékkeletkezés összesen (háztartási, ipari és termelési): 80 millió tonna/év
  • Háztartási települési szilárd hulladék: 4,3 millió tonna/év
  • Emberi fogyasztás során keletkező napi szilárd háztartási hulladék: 0,66 kg/fő/nap
  • Emberi fogyasztás során keletkező éves szilárd háztartási hulladék: 242,5 kg/fő/év

A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

Cégünk több évtizeden keresztül végezte Veszprémben és további 20 településen a települési szilárd hulladék gyűjtését, kezelését.
A Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként 2012. január 1-vel újabb 5 település, 2012 július 1-vel további 1 település csatlakozott Cégünk szolgáltatási területéhez.
A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

Cégünk a járatban gyűjtött települési szilárd hulladék gyűjtése mellett konténeres hulladékszállítási tevékenységével is évtizedek óta áll tisztelt ügyfelei rendelkezésére.
Eseti megrendelés alapján a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részére 3 - 4,2 - 5 - 7 - 10 m3 űrtartalmú konténerek kihelyezésével építési törmelék, zöld hulladék, valamint bizonyos termelési hulladék szállítását is végezzük. Tevékenységünk részleteiről itt olvashat bővebben.

Veszprémben 1997. óta folyik szelektív hulladékgyűjtés, az országban elsők között fektettük le a környezetkímélő hulladékkezelés alapjait.
A rendszer bővítése, korszerűsítése azóta folyamatosan zajlik, és reményeink szerint ez a fejlődés a jövőben tovább gyorsul.
A veszprémiek már bizonyították, hogy készek tenni a környezetükért, hiszen a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége évről évre növekszik. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének évében a lakosság 88 tonna hulladékot válogatott anyagfajtáként, míg 2013-ban majd 12-szerese, összesen közel 1.033 tonna kerülhetett hasznosításra.
2006-ig a megyeszékhelyen kívül további 6 település kérte fel a "VKSZ" Zrt.-t a szelektív hulladékgyűjtési rendszerének üzemeltetésére. 2011-ben a Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként szolgáltatási területünk majd minden településén kialakításra kerültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Ezeken a településeken is fokozatosan nő a hasznosításra átadott hulladék mennyisége, mely 2013. évben már túllépte a 251 tonnát. A szelektív hulladékgyűjtés sikere azonban nemcsak a korszerű technológián, hanem a településeken élők együttműködésén és odafigyelésén is múlik.

Köszönjük eddigi együttműködésüket! Kérjük, továbbra is gyűjtsék szelektíven a háztartásban keletkező hulladékot, hogy újra termék, és ne szemét legyen belőle!

A szelektív hulladékok gyűjtését, előkezelését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

A „VKSZ” Zrt. továbbra is vállalja gazdálkodó szervezeteknél keletkező hasznosítható papír hulladékok, illetve egyéb csomagolási hulladékok gyűjtését, előkezelését, illetve hasznosításra történő továbbadását. További részletek érdekében kérjük érdeklődjön munkatársainknál.

Bővebb információ:
"VKSZ" Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Tel.: (+36) 88 949 849

Cégünk veszélyes hulladék gyűjtési- és szállítási engedéllyel is rendelkezik.
Gazdálkodó szervezetektől akkumulátor hulladékokat veszünk át. Az átvétel feltételeiről kérem érdeklődjön munkatársainknál.

Bővebb információ:
"VKSZ" Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Tel.: (+36) 88 949 849

A lakossától származó bizonyos veszélyes- és különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül Az átadható hulladékok listáját itt találja. 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

A volt Hulladéklerakó telep a Cseri murvabánya melletti területén található (Veszprém 0105/1. hrsz.). A területen a hulladékok lerakása az Egységes környezethasználati engedély alapján 2012. december 30-ig folyt. A jogszabályi környezet változásából kifolyólag ezen engedélyt nem áll módunkban megújítani, ezért a hulladéklerakó az eddig megszokott formájában befejezte működését.

Az anyagok tömörítését korszerű, nagy tömörítő képességű kompaktor végezte. A tömörített hulladékot közegészségügyi, környezetvédelmi valamint tűzvédelmi szempontok miatt rendszeres földtakarással láttuk el.

A korábban művelt depóniarészt a vízkészletek védelmében bentonitos szigeteléssel, csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel és 5 db figyelőkutas monitoring rendszerrel láttuk el. A legutoljára művelt terület műanyag szigetelő lemezzel, csurgalékvíz gyűjtő rendszerrel és további 4 db figyelő kút kiépítésével készült.

A hulladéktestben keletkező depóniagáz hasznosítására 2009. évben az ENER-G Natural Power Kft. beruházásában egy gázmotoros kiserőmű épült. Ez a berendezés megújuló villamosenergiát, ún. zöldáramot termel, melynek üzemeltetését az ENER-G Energia Technológia Zrt. végzi.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló akkor hatályos 164/2003 (X.18.) Korm. rendelet értelmében a veszprémi Hulladéklerakó telepre beszállítandó hulladék minőségéről és mennyiségéről naprakész nyilvántartás készült.

A hulladéklerakó bezárásával a területen a hulladékártalmatlanítási tevékenység megszűnt ugyan, de a telep funkciója bővült. 2013. január 7-től a területen megnyitottuk Hulladékgyűjtő telephelyünket, ahol a lakosok és egyéb gazdasági társaságok bizonyos típusú, a háztartás körül keletkezett, nem ipari hulladékot meghatározott mennyiségben, térítési díj fizetése ellenében továbbra is el tudnak itt helyezni. Az itt leadható hulladéktípusok pontos listáját itt találják.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Cseri murvabánya melletti Hulladéklerakó telep egységes környezethasználati engedélye 2012. december 30-án lejárt. A jogszabályi környezet változásából kifolyólag ezen engedélyt nem áll módunkban megújítani, ezért a hulladéklerakó az eddig megszokott formájában befejezte működését.

Nem szerettük volna azonban a veszprémi és a városunk közvetlen környezetében élő embereket megfosztani az elérhető távolságon belüli hulladék elhelyezés lehetőségétől. Hosszas egyeztetések után jogerős engedélyt kaptunk a hulladéklerakó 2013. január 7-től Hulladékgyűjtő telephelyként való továbbüzemeltetésére. Ez azt jelenti, hogy a lakosok és a gazdálkodó szervezetek bizonyos típusú, a háztartás körül keletkezett, nem ipari hulladékot meghatározott mennyiségben, térítési díj fizetése ellenében továbbra is el tudnak itt helyezni. Az itt leadható hulladéktípusok pontos listáját itt találják. Az új funkcióval bíró Hulladékgyűjtő telephely nyitva tartása változatlan marad. Az átadni kívánt hulladékot továbbra is közvetlenül, földre öntés nélkül kell az adott hulladéktípus számára kijelölt konténerbe a szállítóeszközről átrakni. A megfelelő konténer kiválasztásában a Hulladékgyűjtő telephely munkatársai az ügyfelek segítségére lesznek.

A kormányrendelet előírásainak betartása érdekében a Hulladékgyűjtő telephelyre beszállítandó hulladékok átvétele csak a "Nyilatkozat a veszprémi Hulladékgyűjtő telephelyre beszállítandó hulladékok eredetéről" c. nyomtatvány kitöltött példányának átadásával együtt történhet. A nyomtatvány a helyszínen átvehető, vagy innen letölthető.