A Szolgáltató Város

A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

A szelektív hulladékok gyűjtését, előkezelését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

A „VKSZ” Zrt. továbbra is vállalja gazdálkodó szervezeteknél keletkező hasznosítható papír hulladékok, illetve egyéb csomagolási hulladékok gyűjtését, előkezelését, illetve hasznosításra történő továbbadását. További részletek érdekében kérjük érdeklődjön munkatársainknál.

Bővebb információ:
"VKSZ" Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Tel.: (+36) 88 949 849

A háztartási jellegű települési szilárd hulladék gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

A lakossági szelektív hulladékok gyűjtését, előkezelését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

A „VKSZ” Zrt. továbbra is vállalja az alábbi, gazdálkodó szervezeteknél keletkező hasznosítható hulladékok gyűjtését, előkezelését, illetve hasznosításra történő továbbadását.

EWC kód Megnevezés Megjegyzés
15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok Karton
15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok
PE fólia hulladék
Big-bag zsák
20 01 01 Papír és karton Karton

Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy fóliás nátront nem veszünk át.

  gyűjthető nem gyűjthető
papír hullámkarton műanyag borító
fém
indigó-, fax papír
átírótömb
pelenka
papírzsbkendő
papír kéztörlő
címke, matrica
italos karton dobozok

A papírral nem keveredhet szalag, madzag, műanyag szatyor és az nem lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett! Kérjük, hogy a papírhulladékokat ne kötegelve dobják az edénybe. Köszönjük odafigyelését!

  gyűjthető nem gyűjthető
műanyag, italos karton,
alumínium italos doboz
big-bag zsák vegyszeres-, olajos flakonok
csomagoló fóliák fogkefék
színes, víztiszta, szteccs fólia magnó-, videókazetta
  Nikecell, Hungarocell
gyermekjátékok, kerti bútorok
növényvédőszerrel, festékkel szennyezett műanyag csomagolás
Különleges kezelést igénylő hulladékok:
  • gumiabroncs
Ezeket a hulladékokat a térítés ellenében a veszprémi Hulladékgyűjtő telephelyen adhatják le.
 
 

További részletek illetve egyedi ajánlatkérés érdekében kérjük érdeklődjön munkatársainknál!

Bővebb információ:
"VKSZ" Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt.

Tel.: (+36) 88 949 849

 

Eseti megrendelés alapján a lakosság és a gazdálkodó szervezetek részére 3 - 4,2 - 5 - 7 - 10 m3 űrtartalmú konténerek kihelyezésével építési törmelék, zöld hulladék valamint bizonyos termelési hulladék szállítását is végezzük.

Gazdálkodó szervezetek részére szerződés alapján is végezzük ezen hulladékok rendszeres m3-es szállítását.

A szolgáltatás megrendelhető munkanapokon 05.30 - 13.30 óra között telefonon a +36 88 423-230, vagy a
+36 20 450-64-65 telefonszámokon. A szolgáltatás a kommunalis@vkszrt.hu e-mail címen is megrendelhető, melyre az alábbi Megrendelő lapot kérjük elküldeni.

 

Cégünk veszélyes hulladék gyűjtésre- és szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
Gazdálkodó szervezetektől akkumulátor hulladékokat veszünk át. Az átvétel feltételeiről kérem érdeklődjön munkatársainknál.

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó:
Szabó László Balázs
Tel.: (+36) 20 914 6827
E-mail:veszelyes@outlook.com

Bővebb információ:
"VKSZ" Veszprém Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Tel.: (+36) 88 949 849

A lakossától származó bizonyos veszélyes- és különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Cseri murvabánya melletti Hulladéklerakó telep egységes környezethasználati engedélye 2012. december 30-án lejárt. A jogszabályi környezet változásából kifolyólag ezen engedélyt nem áll módunkban megújítani, ezért a hulladéklerakó az eddig megszokott formájában befejezte működését.

Nem szerettük volna azonban a veszprémi és a városunk közvetlen környezetében élő embereket megfosztani az elérhető távolságon belüli hulladék elhelyezés lehetőségétől. Hosszas egyeztetések után jogerős engedélyt kaptunk a hulladéklerakó 2013. január 7-től Hulladékgyűjtő telephelyként való továbbüzemeltetésére. Ez azt jelenti, hogy a lakosok és a gazdálkodó szervezetek bizonyos típusú, a háztartás körül keletkezett, nem ipari hulladékot meghatározott mennyiségben, térítési díj fizetése ellenében továbbra is el tudnak itt helyezni.

Nyitvatartási idő:

Hétfőtől péntekig 7h-tól 15h-óráig - a mérlegelés 14.45-ig tart

 

Szombaton és vasárnap ZÁRVA!

Az átadni kívánt hulladékot az adott hulladéktípus számára kijelölt gyűjtő területre, vagy konténerbe kell a szállítóeszközről átrakni. A megfelelő konténer, illetve gyűjtő terület kiválasztásában a Hulladékgyűjtő telephely munkatársai az ügyfelek segítségére lesznek.

A veszprémi Hulladékgyűjtő telephelyen (8200 Veszprém, 0105/1. hrsz) átadható nem veszélyes hulladékok listája 2015. január 1-től

EWC kódszáma

Megnevezése

16

Kiselejtezett járművek, azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok

16 01 03

Termékként tovább nem hasznosítható gumiabroncsok

17

Építési és bontási hulladékok

17 02 01

Fa

17 09 04

Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

20

Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok)

20 01 38

Fa, amely különbözik a 20 01 37-től

20 02 01

Biológiailag lebomló hulladékok

20 03 03

Úttisztításból származó hulladék

 

INERT (TISZTA ÉPÍTÉSI) HULLADÉK HASZNOSÍTÁS

BÁNYAGÖDÖR FELTÖLTÉS - ÖKOLÓGIAI SZEMPONTBÓL ELŐNYÖS TALAJBAN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS

Az egykori hulladéklerakó mellett található, bányagödör murvabányászati tevékenység során keletkezett, ma Veszprém Megyei Jogú Város tulajdona. A terület rekultivációjára az a megoldási javaslat született, hogy a bányagödröt tiszta, építési (inert) hulladékkal töltik fel.

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. a bányagödör egy részének, azaz 25 ezer m2 nagyságú terület feltöltésére kapott engedélyt. A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység célja a korábbi bányaművelés során kialakult bányagödör tájbaillesztése, tájrendezése, a gödör építési-bontási hulladékkal való feltöltésével. A feltöltendő bányagödör becsült térfogata 250 000 m3.

Az inert hulladékkal való feltöltés a bányagödör azon részein történik meg, ahol a határoló rézsűk nem érintkeznek az üzemen kívül helyezett kommunális hulladéklerakó létesítményeivel, vagy a szomszédos üzemelő murvabánya területével.

A felöltés ún. talpdöntéses eljárással történik, azaz az inert hulladékot a bányatalptól indulóan, egymásra terített rétegekben helyezik el. A szállítójárművekről ledöntött hulladékot homlokrakodó munkagép és dózer teríti el.

A beérkező hulladék helyszíni ellenőrző vizsgálatára először a telephely bejáratánál kerül sor. Ha itt a szemrevételezéskor, illetve a kísérő dokumentumok áttekintése során felmerül a hulladékszállítmány nem inert összetevőkkel való szennyezettségének gyanúja, úgy a telepvezető a szállítmányt nem engedi be a telepre.

A második ellenőrző vizsgálat a bányagödörben, a szállítójárműről való leborítást követően történik. A leborítást mindig vízszintes felületen (nem rézsűn) hajtják végre. Amennyiben a leborított hulladékban nem megfelelő összetevőket találnak, úgy az egész szállítmányt visszarakják a teherautóra és visszaküldik a származási helyére. Amennyiben a szállítmány megfelelőnek bizonyul, úgy a leborított hulladékot munkagéppel a megfelelő helyre tolják és bedolgozzák.

Az inert hulladék nincs negatív hatással a környezetre. Nem tartalmaz veszélyes összetevőket, nem bomlik, nem szennyez.

 A bányagödörben elhelyezhető hulladékfajták:

 

EWC kódszáma

 

Megnevezése

17

 

Építési és bontási hulladékok

17 01 01

 

Beton

17 01 02

17 01 03

17 01 07

17 02 02

17 05 04

 

Tégla

Cserép és kerámia

Beton, tégla, cserép és kerámia frakciók vagy azok keveréke

Üveg

Föld és kövek

20

 

Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok)

20 02 02

 

Talaj és kövek

Az árakról ITT tájékozódhat.

 

A bányagödör azon részein, ahol a feltöltés és betakarás a végleges szintig megtörtént, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtelepítési-kivitelezési terv alapján végezhető erdősítést tervezünk végrehajtani.

 

A Hulladékudvar üzemeltetését a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein belül 2014. január 1-től a jogszabályi előírások változása miatt a „VKSZ” Zrt. hulladékgazdálkodási ágazatának jogutódjaként megalakult „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. További részletekért kérjük látogasson el honlapjukra.

hulladékudvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék rakható le. Az elhelyezhető hulladékok típusait és azok mértékét mindig az üzemeltető határozza meg.

Huladdékgyűjtő edények és többlethulladék elhelyezésére alkalmas zsákok az Ügyfélszolgálati Irodában vásárolhatók.
Az árakról ITT tájékozódhat.