A "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. egyik újonnan létrejött, az új feladatok mellett a régi tevékenységeket is magában foglaló egysége. Tevékenységi köre négy elkülöníthető részre osztható

 1. Ingatlanfejlesztés -és értékesítés
 2. Ingatlangazdálkodás
 3. Ingatlanüzemeltetés
 4. Intézményfenntartás

1. Az ingatlanfejlesztési -és értékesítési csoport egyik legfontosabb munkája a társasági feladatkörben eddig nem szereplő, a Veszprém Városfejlesztési és Befektetési Zrt. beolvadását követően a társasághoz került új lakások és ingatlanok értékesítése. A csoport feladata emellett a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanok megbízás alapján történő értékesítése és fejlesztése is.

2. Az ingatlangazdálkodással foglalkozó kollégáink feladata az önkormányzati bérlakások kezelése, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-nek a tulajdonában lévő lakás- és nem lakáscélú ingatlanok (irodák, üzlethelyiségek, garázsok, társasházi lakások, műhelyek, raktárak, szabad területek) bérbeadása. Ez a csoport szervezi emellett a Gizella-napi, az országos népművészeti és a karácsonyi vásárt is.

3. Az ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó munkatársak teremtik meg a társaság telephelyein lévő infrastruktúra működtetéséhez szükséges feltételeket. A napi működtetés, ellenőrzés, saját erős karbantartás, takarítás mellett feladatuk a nagyobb volumenű javítások, felújítások beruházások megrendelése, a kivitelezés ellenőrzése és a munkák átvétele is.

4. Városunk közgyűlése 2010. decemberében döntött az intézményi működés felülvizsgálatáról. Már akkor megfogalmazódott, hogy ki kell dolgozni az egységes gazdasági és műszaki irányítás rendszerét az intézményfenntartás területén. Alapvető cél a működési kiadások csökkentése volt. Rávilágítottak arra, hogy a közös feladatellátásból megtakarítások is elérhetők, de ezt úgy kell megszervezni, hogy közben az intézmények szolgáltatási színvonala ne romoljon.

A "VKSZ" Zrt. az alábbi feladatokat vette át az intézményfenntartás keretein belül:
 • porta szolgálat biztosítása
 • parkgondozási feladatok ellátása
 • karbantartás, műszaki üzemeltetési feladatok ellátása
 • fűtési feladatok ellátása
 • energiabeszerzés (villany, földgáz)
 • őrzés-védelmi feladatok ellátása
 • gépjármű üzemeltetés
 • üzemanyag beszerzés
 • anyagbeszerzés
 • ingatlan-bérbeadási feladatok