VKSZ IgazgatóA „VKSZ” Zrt. munkatársai nevében köszöntöm Önt!

A „VKSZ” Zrt. vezérigazgatójaként tisztemnek érzem, hogy beszámoljak a szervezet irányításával kapcsolatos terveimről és céljaimról. Egy közszolgáltatással foglalkozó cég működtetése során egy olyan, a kor követelményeihez illeszkedő tevékenység-ellátási és ehhez igazodó szervezeti struktúrára van szükség, amely az átlátható és takarékos gazdálkodás mellett, hatékony ügyvitellel, kooperatív, támogató szemléletben képes Veszprém városának és szolgáltatói körzetének dinamizálására. A működés irányait úgy kell meghatározni, hogy azok hosszú távon biztosítsák az önkormányzati tulajdonú cégek közötti szerepkörének stabilizálását, a lakosság életminőségének javulását, és egy fenntartható gazdasági szerkezet működését.

Veszprém vezető szerepet kíván betölteni a fenntarthatóság érvényesítésében a közszolgáltatások területén is, amelyhez a „VKSZ” Zrt. vállalati filozófiája is szorosan kapcsolódik. Ideológiánk lényege, hogy a közösség javára és érdekében következetesen, hosszú távú stratégia mentén, lehetőség szerint a termelt jövedelem visszaforgatásával, olyan szolgáltatás-portfóliót teremtsünk, amely független, energia hatékony, környezetbarát, és optimálisan, széles időhorizonton a közszolgáltatások árának szinten tartását, és a szolgáltatás színvonalának emelését is meg tudja teremteni.

A közszolgáltatások területén a legfontosabb célok: racionalizált gazdálkodás; olcsóbb és jobb minőségű energiaszolgáltatás; költséghatékonyság; új közszolgáltatási területekre történő belépés; a meglévő, nyereséges funkciók megerősítése, illetve új funkciók bevezetése; a különböző piaci kihívásokra kreatív módon, hatékony válaszokat adó szervezet felépítése.

A „VKSZ” Zrt. vízióját tekintve célom egy olyan speciális, többféle szaktudást magába foglaló innovatív szolgáltatói tevékenység folytatása, melyben érvényesülhet munkatársainak szaktudása. A társaság tevékenységének középpontjába az embert kell helyezni. Törekedni kell arra, hogy a tulajdonos, a partnereink és nem utolsó sorban a lakosság elvárásainak a lehető leginkább megfelelve végezzük munkánkat. Elvárjuk, hogy minden alkalmazottunk személyes tudásának legjavával járuljon hozzá szolgáltatásaink fejlesztéséhez, és partnereink megelégedettségéhez. A fenti célok megértése és a velük való azonosulás szervezeti kultúránk része.

Szervezeti alapelveink között a szolgáltatás minősége szerepel az első helyen. Működésünket, folyamatainkat és szervezetünket úgy építjük fel, hogy minden egyes szint hozzáadott értéket termeljen, és a lehető legjobban támogassa stratégiai és üzleti céljainkat. Üzleti tevékenységünket tisztesség és átláthatóság jellemzi, működésünk őszinte és etikus. Felelősséget érzünk munkatársaink és a minket befogadó közösségek iránt. Arra törekszünk, hogy e területeken teljesítményünk túlmutasson a jogszabályok által előírt szinteken. Felelősségünkből adódóan folyamatosan felügyeljük és csökkentjük az üzleti tevékenységünkkel természetes módon együtt járó kockázatokat. Versenyképességünk alapja, hogy elkötelezettek vagyunk teljesítményünk növelése, valamint társaságunk és önmagunk folyamatos fejlesztése mellett. Társaságként, csapatként és egyénileg is mindannyian, együtt dolgozunk a cég sikeréért. Együttműködésünk és összefogásunk teremti meg az alapot a társaság értékének növekedéséhez.

 

dr. Temesvári Balázs

Vezérigazgató

Környezettudatos minőségpolitika