A Szolgáltató Város

A „VKSZ” Zrt. Temetőgondnokságának feladata a Veszprém város közigazgatási területéhez tartozó köztemetők üzemeltetése, fenntartása. Ezeket a feladatokat a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 21/2010 (IV.28.) Ör. számú rendelete alapján végzi.

Teljes körű temetkezési, kegyeletiszolgáltatási tevékenységgel, kellékértékesítéssel, 24 órás ügyeleti halottszállítással - szeretnénk elérni, hogy Veszprém város polgárai egy családi tragédia, az utolsó búcsú során a kegyeleti érzések messzemenő figyelembe vételével tudjanak elhunytuktól elköszönni. Szolgáltatásunkat maximális körültekintéssel, és a kegyeleti követelmények legteljesebb tiszteletben tartásával végezzük.

Az ügyeleti halottszállítás 0-24-ig elérhető.

Telefon: (+36) 20 290 3355

A „VKSZ” Zrt. Temetőgondnokság irodája: Veszprém, József A. u. 40.

Ügyfélfogadás ideje Temetkezési ügyintézés

hétfőtől-csütörtökig 7.00-15.30

hétfőtől-csütörtökig 8.00-15.00

pénteken 7.00-13.00

pénteken 8.00-13.00

Tel: (+36) 88 565 780 | Fax: (+36) 88 405 370
e-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu

Pénztári órák: hétfőtől-csütörtökig 7.30-14.30-ig, pénteken 7.30-12.00-ig

Az urnás és koporsós temetések mellett lehetőség van az elhunyt hamvainak hamvszóró parcellában történő elhelyezésére is.

A Veszprém, Vámosi úti temető erre a célra kialakított részében, az ún. hamvszóró parcellában végzi a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Temetőgondnokság üzeme a hamvak szórásos módon történő betemetését.

A kialakított hely alkalmas az egyházi vagy társadalmi szertartással történő búcsúztatásra és a hamvak szórására.

A harangozás közben a Temetőgondnokság munkatársai üzembe helyezik azt a berendezést, amely a szórás vízképének létrehozásához szükséges. Ezzel a hamvak bemosódnak a földbe, a szertartás véget ér.
A koszorúk, csokrok, virágok elhelyezése a szökőkút melletti támfalak mentén lehetséges.
Az elhunyt betemetését egy névtábla kihelyezésével lehet jelölni a bejárati részen elhelyezett, erre a célra kialakított beton támfalakon.

Teendők otthon, illetve egészségügyi intézményen kívül történt halál esetén:

 • Telefonon vagy személyesen értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost. Az orvos állapítja meg a halál tényét, kitölti a szükséges okmányokat és engedélyezi az elhunyt elszállítását.
 • VKSZ Zrt. Temetőgondnokság ügyeletének értesítése az elhunyt elszállítása érdekében a +36 20 290 33 55-os mobiltelefon számon.
 • Rendőrség értesítése:
  • Rendkívüli halál esetén, ha önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek találhatóak.
  • A halott-vizsgálatot végző orvos kifejezett kérésére.

Teendők kórházban, vagy egészségügyi intézményben történt halál esetén:

 • A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt. Célszerű az elhunyt ruházatát vinni.
 • A VKSZ Zrt. Temetőgondnokság ügyfélszolgálati irodáját (Veszprém, József A. u. 40.) fel kell keresni a megbízás, valamint a szükséges iratok kitöltése érdekében.
 • Megbízás esetén a Temetőgondnokság a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Temetéshez szükséges okmányok:

 • Elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • Születési anyakönyvi kivonata
 • Halottvizsgálati bizonyítvány
 • Ezen túlmenően:
  • ha az elhunyt házas családi állapotú: a házassági anyakönyvi kivonata,
  • ha az elhunyt özvegy családi állapotú: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • ha az elhunyt elvált családi állapotú: a jogerős bírósági ítélet a házasság felbontásáról, vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, amely az házasság megszűntetését igazolja.

Kérjük Önöket, hogy bármilyen felmerülő kérdésük, észrevételük van, a fent megadott címen, telefonszámon keressenek bennünket.

„VKSZ” Zrt. Temetőgondnoksága