A Szolgáltató Város

Új szolgáltatás bevezetésével - teljes körű temetkezési, kegyeleti szolgáltatási tevékenységgel, kellékértésesítéssel, 24 órás ügyeleti halott-szállítással - szeretnénk elérni, hogy egy családi tragédia, az utolsó búcsú során a kegyeleti érzések messzemenő figyelembe vételével tudjanak drága elhunytjuktól elköszönni. Szolgáltatásunkat maximális körültekintéssel, és a kegyeleti követelmények legteljesebb tiszteletben tartásával végezzük.

Az ügyeleti halottszállítás 0-24-ig elérhető. Telefon: (+36) 20 290 3355

Hétfőtől-csütörtökig: 8:00 - 15:00
Péntek: 8:00 - 13:00
Telefon: (+36) 88 565 780, (+36) 20 290 3131
Email: temetes@vkszrt.hu

A "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Temetőgondnoksága Veszprém város köztemetőinek fenntartási és üzemeltetési tevékenységét 2006. július 01-től látja el Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződéssel.

A tevékenység körébe az alábbi temetők tartoznak:

  HIVATALOS MEGNEVEZÉS KÖZNAPI ELNEVEZÉS
1. Veszprém, József Attila úti temető Vámosi úti temető
2. Veszprém, Tizenháromváros téri temető Dózsavárosi temető
3. Veszprém-Kádárta, Győri u. temető Kádártai temető
4. Veszprém-Gyulafirátót, Zirci u. temető Gyulafirátót-felső temető
5. Veszprém-Gyulafirátót, Hamuház u. temető Gyulafirátót-alsó temető
6. Veszprém, Mártírok u. temető Alsóvárosi temető
7. Veszprém, Szél u. temető Jeruzsálemhegyi temető

A köztemetők üzemeltetését és fenntartását a 1999. évi XLIII. Törvény a temetőkről és a temetkezésről, az ehhez kapcsolódó 145/1999. (X.I.) Korm. Rendelet, illetve a Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 01-től hatályos 21/2010. (IV.28) önkormányzati rendelete alapján végzi. (rendelet letöltése)

A működő temetőkben a sírhelyet, urnakriptát, columbárium fülkét 25 évre, a sírboltokat 100 évre lehet megváltani.

A temetői nyilvántartásokban az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy betekinthet, részükre a köztemető üzemeltetője ingyenesen adatszolgáltatást köteles nyújtani, továbbá felvilágosítást adni az elhunyt személyek temetési helye felöl érdeklődőknek.

Temetőgondnokság üzemegységnek feladata, hogy Veszprém város tulajdonában lévő köztemetőkben biztosítsa a temetők rendjének, állapotának fenntartását a vonatkozó központi és helyi rendeletek betartásával. A temetői létesítmények használhatóságának irányítása, szabályozása, sírhelyek kijelölése, temetői nyilvántartások vezetése, az Önkormányzat által meghatározott díjak beszedése, a lejárt használati idejű sírhelyek utáni megváltási díjak kivetése, beszedése. A temetkezési tevékenység ellátásával biztosítja az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadásához, az emberhez méltó temetés garantálását.