A Szolgáltató Város
Miért kell a parkolásért fizetni?
A parkolási díj egy szabályozási eszköz. A motorizáció fejlődésével a nagyvárosok központjában és egyes részein ugrásszerűen nőtt azok száma, akik parkolni szeretnének, ezért vált szükségessé a szabályozás, a fizető övezetek kijelölése. A megfelelő mértékű várakozási díj hivatott a kereslet- kínálat egyensúlyának megteremtésére.
 
Ki állapítja meg a közterületi várakozási díjakat?
A közterületi várakozási díjakat törvényi előírás szerint a közút kezelője, Veszprémben a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben állapítja meg. A 30/2012. (V.31) rendelet Veszprémben három különféle díjtételi területet határoz meg. Törvényi előírás szerint a legmagasabb várakozási díj a 95-ös benzin egy bizonyos időszakra vonatkoztatott átlagárának kétszeresét nem haladhatja meg. A pótdíjak mértékét a Közúti Közlekedési törvény szabályozza, ez a tényleges tarifa és a befizetés időpontjától függően változó összeg.
 
Milyen szabály írja elő a fizetési kötelezettséget és hol találom meg?
A Közúti közlekedési törvény, illetve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata  rendeletben szabályozza a fizető parkolás kérdését. A jelenleg hatályos rendelet száma 30/2012. (V.31) Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról. A rendelet szövege megtalálható a veszprem.hu honlap „Helyi rendeletek” menüpontjánál.
 
Mi lesz a sorsa a befizetett parkolási díjaknak?
A befolyó parkolási díjak működési költséggel csökkentett "eredménye" a tulajdonos önkormányzatok részére teljes egészében átadásra kerül.
 
Milyen módon lehet parkolójegyet vásárolni?
Parkolójegyet a jegykiadó automatáknál chipkártyával vagy érmével (10-20-50-100-200 Ft), illetve mobil telefonon keresztül lehet váltani.
 
Van-e türelmi idő a jegyvásárlásra?
A jogszabály kizárólag a szabályosan megváltott és kihelyezett jegyek érvényességének lejárta után biztosít türelmi időt. Ha a jegyet egy óránál rövidebb időre váltották meg, akkor a türelmi idő öt perc, ha egy órára, vagy ennél hosszabb időre váltották meg akkor tizenöt perc. Nincs türelmi idő közvetlenül a várakozás megkezdése után. A gépkocsival történő megállás után haladéktalanul jegyet kell váltani, vagy elindítani a mobiltelefonos parkolást.
 
Pénzt szeretnék váltani a díjfizetés megkezdése előtt, van-e erre lehetőség?
Természetesen igen, de ezt nem a parkolás kezdetekor és nem a fizető övezetben kell megtenni! Tapasztalataink szerint a belvárosi üzletek nemigen szeretik a csak pénzváltás céljából érkező ügyfeleket, több helyen el is utasítják az ilyen kérést. A pénzváltás így elhúzódhat, ezalatt lehetséges, hogy pótdíjazzuk a gépjárművet, és ez a jogszabály alapján nem törölhető. Veszprémben 2000. júniusa óta létezik a jegykiadó automatás díjfizetési rendszer, a kezdetektől fogva minden készülék chipkártyát is elfogad, mely mentesít az aprópénz keresés nehézségei alól. A mobil telefonos díjfizetés szintén szükségtelenné teszi az aprópénz használatát. Aki mégis készpénzzel kíván fizetni, annak előre kell gondoskodnia a megfelelő érmékről.
 
Nem működik az automata, mit tegyek?
A készülék hibáját a kijelzőn megjelenő „üzemen kívül” felirat jelzi. Ebben az esetben kérjük, váltsa meg parkolójegyét a legközelebbi automatánál. Az automaták hibáját a készülékeken feltüntetett számon be lehet jelenteni.
 
Nem fogadja el az automata az érmét, mit tegyek?
A pénzérmék a használat során szennyeződnek, bizonyos érmék elektrosztatikusan feltöltődnek, így megváltozhat olyan tulajdonságuk, amely alapján a berendezés az érméket felismeri. Célszerű a visszautasított, szennyezett érmét megtisztítani, megdörzsölni.
 
Nem tudok mobiltelefonnal fizetni, mit tegyek?
A mobil telefonnal való díjfizetés lehetőségét az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt. és a mobil telefon szolgáltatók biztosítják. A választott szolgáltatónál kell érdeklődni a használat pontos jogi-, pénzügyi- és technikai kérdéseiről.
A sikertelen mobil telefonos díjfizetési kísérlet nem mentesít a parkolási díj megfizetésének kötelezettsége alól!
A mobil telefonos díjfizetési rendszer használatának részletes tájékoztatója a szolgáltatók honlapjain található.
 
Már regisztrált előfizető vagyok, mégsem tudok a mobiltelefonommal parkolási díjat fizetni, mit tegyek?
A mobil telefonos díjfizetési rendszer technikai üzemeltetését nem a parkolás üzemeltetők végzik, így az esetleges hibákat sem tudják elhárítani. Hibabejelentéssel illetve technikai tanácsadásért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a mobil telefonos fizetést biztosító szolgáltatójával.
A sikertelen mobil telefonos díjfizetési kísérlet nem mentesít a parkolási díj megfizetésének kötelezettsége alól!
 
Mi az, hogy Ad-hoc mobilparkolás?
Mindhárom mobil szolgáltatónál lehetőség nyílik külön szerződés megkötése és előzetes díjfizetés nélkül igénybe venni a mobil telefonos parkolási díjfizetést. A szolgáltatás Mobil Vásárlás vagy Emelt díjas szolgáltatások igénybevételére alkalmas hitelkeret, mobilvásálási keret, vagy univerzális egyenleg felhasználásával vehető igénybe! Ha nem biztos benne, hogy megfelel ezen feltételeknek, érdeklődjön a mobil szolgáltatójánál! A szolgáltatás ELSŐ igénybevételekor a rendszámot SMS-ben regisztrálni kell a mobil szolgáltató rendszerében! Részletek a mobil szolgáltatók honlapjain találhatók (Telenor, T-Mobile Vodafone)
 
Hogyan kaphatok számlát a befizetett parkolási díjakról?
A szolgáltatás igénybevételéről természetesen számlát is kiállítunk. Minden parkolási jegy alapján számlát adunk, amelyet készpénzzel vettek. Ehhez az automaták által kiadott eredeti parkolási jegyeket (akár többet is egyszerre) személyesen vagy postán az ügyfélszolgálathoz kell eljuttatni, ahol a számlát azonnal kiállítják és átadják illetve postázzák az ügyfeleknek. 
FIGYELEM! A számlákat az APEH Adónemek Főosztálya állásfoglalása alapján csak az adott adóelszámolási időszakon belül lehet kiállítani, ezért visszamenőleg január 20-ig tudunk számlát adni az előző naptári évben váltott parkolójegyekről!
A chipkártyával vásárolt jegyek után már nem adunk ismételten számlát, hiszen a kártya vásárláskor ez már megtörtént.) A kártyával vásárolt jegyeken az összeg után a "/K" felirat olvasható.
A mobil telefonos díjfizetés esetében a számlázási információkat a szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza.
 
Szabálysértés-e ha nem fizetek parkolási díjat?
Nem. A várakozási díjak meg nem fizetése polgári jogi követelést hoz létre, amely a bíróságon követelhető.
 
Mi a különbség a szabálysértés és a parkolási díjfizetés elmulasztása között?
A szabálysértés olyan jogellenes cselekmény, melyet a jogalkotó szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit törvényben meghatározott joghátrány fenyegeti. A parkolási díjfizetés elmulasztását, bár szabályszegés, nem minősítették szabálysértésnek. A díjfizetés elmulasztása pótdíjfizetési kötelezettséggel jár.
 
Miért kaptam pótdíjat, ha megvásároltam a parkolójegyet?
Az érvényes parkolójegyet ellenőreink csak akkor tudják elfogadni, ha azt a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen (a műszerfalon) és érvényességének ellenőrzését biztosítva, olvasható módon helyezik el. Ha a gépkocsiban látható a jegy, de nem olvasható, mert lefordult stb., a jegyet egy méltányossági kérelem kíséretében az ügyfélszolgálatnak meg kell küldenie.
 
Néhány példa a hibás jegy elhelyezésre:
Nem látszik az érvényesség ide
Nem látszik a jegyváltás módja
Nem látszik a jegyváltás napja
Sok jegy, de egyik sem érvényes!
Lefordított jegy
 
Miért kaptam pótdíjat, ha rendelkezem mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával?
A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa kizárólag a mozgáskorlátozott személy szállítására használható. Az érvényes igazolványt ellenőreink csak akkor tudják elfogadni, ha a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy helyezik el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében, tisztán látható. 
Ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja  az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt a hátlappal felfelé helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül a parkolás üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az ellenőrzéskor regisztrált eredeti parkolási igazolvány utólag bemutatható. Fontos tudni, hogy ezzel a lehetőséggel naptári hónaponként egy alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi díj- és pótdíjtartozás.
Az otthon felejtett, kesztyűtartóban (vagy egyéb más helyen) lévő igazolványok utólagosan elfogadására a jogszabály nem ad lehetőséget. Ilyen esetben a várakozási- és pótdíjat meg kell fizetni.
Néhány példa a hibás engedély elhelyezésre:
Nem látszanak a kiadási és érvényességi adatok
Nem látszik a biztonsági hologramcsík
Nem olvasható az érvényességi idő
 
Miért kaptam felszólító levelet, ha befizettem a pótdíjat?
Gyakori probléma, hogy a pótdíjat késve fizetik be, olyan időpontban, amikor a hatályos rendelet szerint már egy magasabb összeget kellene fizetni. Az ilyen esetekben - bár rendszerünk természetesen kezeli a befizetést - az eseményt nem tudjuk lezárni. Ebben az esetben a különbözet megfizetését kérjük.
 
Nem emlékszem a felszólításban szereplő eseményekre. Miért nem hamarabb küldték ki a felszólítást?
A parkoló ellenőr a pótdíjazáskor fizetési felszólításokat helyez el a gépkocsin. Ha erre nem érkezik önkéntes befizetés, akkor az üzemeltetőnek magának kell megkeresnie a gépkocsi üzembentartóját. Az adatok beszerzése a központi nyilvántartásból történik. A közúti közlekedési törvény előírásai alapján minden kiadott pótdíjfizetési felszólítás esetében 60 napon belül ki kell küldenünk a felszólító levelet, majd egy éven belül a jogi eljárást is meg kell indítanunk, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarához benyújtott fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelemmel.
 
Tudja-e a „VKSZ” Zrt. Parkolási Üzeme méltányosságból csökkenteni a fizetendő pótdíj tartozást?
Nem. A fizetendő pótdíjak mértékét törvény szabályozza, az üzemeltető mint jogalkalmazó, nem térhet el ettől.
 
A gépkocsit nem én használtam. Kinek kell megfizetnie a pótdíjat?
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a pótdíjat mindenkor a gépkocsi tulajdonosának (bejegyzett üzembentartójának) kell megfizetnie. A gépkocsi vezetőjének személye eljárásunkban nem mérvadó. Természetesen az üzembentartó követelheti a tényleges használótól, hogy térítse meg számára az így kifizetett összeget.
 
Az események idején a gépkocsi már nem is volt az enyém. Mit tegyek?
Az üzembentartó adatait a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából szerezzük be. Ennek megfelelően az üzembentartóként nyilvántartott személynek kell az adatok pontatlanságát igazolnia. Az ilyen panaszokat akkor tudjuk elfogadni, ha az illetékes Járási Hivatal által lepecsételt adásvételi szerződés másolatát megküldik számunkra. Lehetőség van egyéb, az adásvétel tényét bizonyító okiratot is bemutatni. A részletekről ügyfélszolgálatunk ad tájékoztatást.
 
Soha nem várakozom a kocsival, hanem árut szállítok, rakodok. Miért kaptam felszólítást?
A KRESZ a rakodást nem minősíti várakozásnak, így rakodás esetén valóban nem kell parkolási díjat fizetni. Rakodás esetében csak addig nem minősül várakozásnak a jármű egyhelyben tartózkodása, ameddig a rakodás folyamatos, az ellenőrök láthatják az áru mozgását. A várakozóhelyen hagyott lezárt gépkocsi azonban várakozó jármű, tehát parkolójegyet kell rá váltani.
 
Nem találtam pótdíj fizetési felszólítást a gépkocsimon, mégis levelet kaptam a tartozásról. Elegendő tájékoztatás ez?
A Bíróság több alkalommal foglalt állást ebben a kérdésben.
"A felhívás helyszínen való kézbesítésével kapcsolatos kifogás körében kiemeli a másodfokú bíróság, hogy a helyben kinyomtatott felhívás hátrahagyásának más módja nincs, hiszen a parkoló őr a gépkocsit fel nem nyithatja, a helyszínen üresen álló gépkocsi alapján a tulajdonos (üzembentartó) nevét, címét megállapítani nem tudja, az pedig nem várható el, hogy a tulajdonost/üzembentartót a helyszínen megvárja." 
"A fizetési felszólítást a parkoló őr másként, mint a szabálytalanul parkoló autó szélvédőjén elhelyezni, nem tudja. Az e kézbesítésből eredő kockázatot azonban a pótdíjazásra okot szolgáltató gépkocsi vezetője köteles viselni." 
További szemponttal egészíti ki a Bíróság álláspontját egy ítéletében, mikor kimondja, hogy
"adatvédelmi szempontból kifejezetten helyes és indokolt a felszólítás elhelyezésének ezen módja. Ugyanis amennyiben a szabálytalanul parkoló autós 15 napon belül jogkövető magatartást tanúsítva befizeti tartozását, adatai nem kerülnek be a társaságok nyilvántartásába".
 
Hogyan és hol tudok panasz tenni?
Személyesen ügyfélszolgálatunkon az ügyfélfogadási időben
Írásban a megadott posta illetve e-mail címen
Telefonon a 06-88/411-153-as telefonszámon
 
Hogyan tudok elutasított panaszom ügyében fellebbezni a Parkolási Üzem döntése ellen?
A várakozási díjhoz kapcsolódó viták polgári jogi jellegűek. Mindezek alapján az esetleges vitákat bíróság döntheti el.
 
Milyen törvényes határidőket kell alkalmazni a pótdíjak kezelésekor?
A pótdíjak kiadása és kezelése kapcsán több jogszabályt kell figyelembe venni. Ezek alapvetően az alábbiak: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (Kktv), 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról (Kknytv), 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk), 30/2012. (V.31) önkormányzati rendelet Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról.
A pótdíj beszedését alapvetően két szakaszra lehet osztani. Az első az "anonim szakasz", mikor az önkéntes befizetés történhet. A befizetés 15 napon belül történhet az alap díjjal, 15 napon túl pedig emelt összegű díjjal. Az önkéntes fizetési szakaszban nem kezelünk semmilyen személyes adatot!
A második szakaszban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától lekérjük a gépkocsi tulajdonosának vagy üzembentartójának adatait, akit a pótdíjazást követő 60 napon belül levélben felszólítunk a díjfizetésre. A 60 napos határidő nem alkalmazható, ha a gépjármű üzembentartója elmulasztotta bejelenteni az adataiban történő változásokat.
Az egyes események elévülési határideje (ameddig a jogi eljárást meg kell indítani) egy év.
A már megindított jogi eljárások esetében az elévülési idő megszakad!