A Szolgáltató Város

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi döntése nyomán szervezeti egységünk 2008. január 1-én alakult. Az önkormányzat a parkfenntartás körébe tartozó feladatokról közfeladat ellátásáról és közszolgáltatásról szóló keret megállapodást kötött a „VKSZ” Zrt-vel, mely évente megújításra kerül. Az Önkormányzat Közgyűlésének határozata értelmében alapvető, meghatározó feladatunk Veszprém közterületi zöldfelületeinek ápolása, gondozása, a városi zöldfelület-fenntartás elvégzése, illetve szervezése, irányítása.

A városi parkfenntartás körébe tartozó feladataink:

                    parkgondozás

                    zöldterület fenntartás

                    zöldterületek takarítása, lombgyűjtés

                    parkerdők, véderdők, külterjes területek fenntartása

                    egyéb parkfenntartáshoz köthető feladatok

                    zöldkár helyreállítás

                    növényvédelmi munkák

                    fakivágási munkák

Munkálataink zömét (növénytelepítés, növényápolás, növényvédelmi és gyomirtási munkák, lombgyűjtés, takarítás az egész város zöldterületein, kaszálás) főfoglalkozású, állandó alkalmazásban álló saját dolgozói létszámmal, saját –erő- és munkagép, továbbá eszközállománnyal végezzük.

Alvállalkozók bevonására csak speciális munkák - idős, veszélyes fák ágazása, kivágása, vadgesztenyefák növényvédelmi permetezése, földmunkavégzés, talajmunkák, műszaki elemek elhelyezése, burkolatok készítése - esetén kerül sor.

A parkfenntartási feladatok közül kiemelt szerepet kap a fűnyírási tevékenység, mely kapcsán az újragondolt és átszervezett körzetekben a változtatások segítettek minket a gyorsabb munkavégzésben. E tevékenység során a legnagyobb figyelmet a belvárosi területek, valamint olyan frekventált területek, mint a Kálvin János park kapják. A honlapon nyomon követhető fűnyírási naptár tájékoztat arról, hogy a város mely területin végezzük éppen ezt a munkát.

A zöldfelület alakítást, fenntartást az élhető, esztétikus lakóhely megteremtésére, biztosítására irányuló feladatnak tartjuk, melynek során törekszünk a lakossággal, civil szerveződésekkel történő együttműködésre.