A Szolgáltató Város

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi döntése nyomán szervezeti egységünk 2008. január 1-i alakulási időponttal, a "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Parkgondozási Üzemeként jött létre.

Az Önkormányzat Közgyűlésének határozata értelmében alapvető, meghatározó feladatunk Veszprém MJV közterületi zöldfelületeinek ápolása, gondozása, azaz: a városi zöldterület-fenntartás elvégzése, illetve szervezése, irányítása.

A zömében 25-30 éve létesített, az elmúlt évek során jelentős minőségromlást, mind esztétikai megjelenésükben, mind ökológiai hatásukban károsodást szenvedett - elsősorban belvárosi, de lakóterületi, lakótelepi - zöldfelületek jelen állapotának pozitív befolyásolásának, javításának mind önkormányzati, mind lakossági igénye komoly kihívást jelent jövőbeli munkánkkal szemben. Jelen, s az előttünk álló feladatoknak csak szakmailag jól képzett, a zöldfelület-fenntartásban korábban már jártasságot szerzett, rugalmas, az egyéb városgazdálkodási feladatokra is kitekintő, azokat összefüggéseikben, komplex módon látó, értékelő munkatársakkal felelhetünk meg. E szempontot vettük figyelembe vezető beosztású munkatársaink kiválasztásánál, de fizikai munkát végző kollégáink többsége is szakmailag képzett, illetve több éves szakmai jártassággal rendelkezik.

Parkfenntartási munkáink során a belváros és a Cholnoky-városrész saját munkavégzésünkben marad, míg a többi városrész gondozásában helyi vállalkozókat is bevonunk. E területeken a gyepápolásra és takarításra közbeszerzési eljárás során választjuk ki a legjobb referenciákkal rendelkező és kedvező ajánlatot tevő szervezeteket.

Különös gondot kívánunk fordítani a belváros legrégebben kialakított zöldterületeinek (Kossuth Lajos utca és közvetlen környéke), virágos felületeinek megújítására.

A fasorok ápolását is saját dolgozóinkkal végezzük. E legkedvezőtlenebb helyzetben levő, a legnagyobb környezetterhelést elszenvedő zöldfelületi elemek korábbi gondozása esetleges, hiányos volt. Gyakran elmaradt a helyes koronaalakítás, szakmai hiányosságok mutatkoztak a metszésekben, nem történtek meg a sebkezelések.
E hiányosságok megszüntetése - financiális lehetőségeinkre is tekintettel - kb. 2-3 éven lehetséges.

Parkfenntartó tevékenységünk kiegészítéseként zöldterületi tervezést, valamint kertek, kisebb parkok építését ugyancsak vállaljuk intézmények és magánszemélyek részére is.