A Szolgáltató Város
A programban résztvevők:

Veszprém-Kádárta és Gyulafirátót lakosai, ill. közintézményei


Jelentkezés módja:

Letölthető IGÉNYFELMÉRŐ LAP postai beküldése: Csalán Egyesület, 8201 Veszprém, Pf. 222.


Együttműködési részletetek:

- Amit a program biztosít Önnek:
 • Ingyenes komposztálóedényzetet (1 db/háztartás)
 • Tájékoztató előadást
 • Komposztálást ismertető kiadványt
 • Folyamatos segítségnyújtást kérdés esetén
- Amit a Komposztálóktól várunk:
 • A konyhai és kerti szerves hulladékok elkülönített gyűjtését
 • Az elszállításra kerülő hulladék mennyiségének csökkentését
 • Az átvett komposztáló edényzet használatát
 • A komposztáló edénybe tett hulladékok mennyiségének feljegyzését

Tájékoztató előadások:
 • A komposztáló edényzet átvételének feltétele egy, a komposztálási ismertekről szóló tájékoztatón való részvétel
 • A tájékoztatók időpontjairól és helyszínéről az érintett lakosokat külön tájékoztatjuk
 • A fenti tájékoztatók 2009. március - április között kerülnek megrendezésre Kádártán és Gyulafirátótón

Komposztálók átvétele:
 • Az ingyenes komposztáló edényzetet a készleteink erejéig tudjuk biztosítani.
 • A komposztáló edények átadása a tájékoztató előadások végén történik
 • A gyulafirátóti és a kádártai lakosok a két település lakosainak arányában az adatlapok postai beérkezésének sorrendjét figyelembe véve kerülnek bevonásra.

Várjuk mindazon kádártai és gyulafirátóti lakosok jelentkezését, akik vállalják, hogy a jövőben a konyhai és kerti szerves hulladékaikat egyaránt komposztálják.