A Szolgáltató Város

A Hőszolgáltatási Igazgatóság tevékenysége

  • Hőtermelés saját hőtermelő létesítményekben.
  • Gázmotoros blokkfűtőerőmű, kazánházak üzemeltetése.
  • A termelt és vásárolt hőmennyiség továbbszolgáltatása a felhasználókhoz.
  • Hőtávvezetékek, hőközpontok fenntartása, üzemeltetése.
  • Hőszolgáltatással kapcsolatos építési, szerelési munkák kivitelezése és lebonyolítása.
  • Épületek felhasználói berendezésének javítása, üzemeltetése a felhasználók megrendelése alapján.
  • Hőmennyiségmérő helyek kialakítása, fenntartása, üzemeltetése.

Alaptevékenységünket, a távhőtermelést és a távhőszolgáltatást a 2005.évi XVIII. számú törvény és annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet, valamint az 59/2005. (XII.15.) és 58/2006. (VI.26.) sz. önkormányzati rendeletek előírásai szerint végezzük.

Hibabejelentés fogadása, a szolgáltatással kapcsolatos panaszok ügyintézése a Hőszolgáltatási Üzem feladata. A távhőszolgáltatással kapcsolatos hibák bejelentése történhet írásban, telefonon, elektronikus levélben és személyesen a diszpécsernél (24 órában) a Veszprém, Haszkovó u. 11/A sz. alatt.

Hibabejelentés telefonszáma 0-24 órában hívható: (+36) 88 949 849

E-mail: hoszolg.diszpecser@vkszrt.hu

A szolgáltatási díj elszámolásával kapcsolatos ügyek intézése, a díjak és díjhátralékok befizetése, visszatérítések kifizetése, változások bejelentése az Ügyfélszolgálati Irodán történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a díjfizető személyében történő változás bejelentése csak személyesen történhet. A tulajdonosváltozás esetén szükség van mind az eladó, mind a vevő személyazonosságát igazoló okiratokra, valamint az adás-vételi szerződésre.
A számla egyéb adataiban történt változással, problémával kapcsolatban kollégáink továbbra is készséggel állnak felhasználóink, díjfizetőink rendelkezésére.