A Szolgáltató Város

A Veszprémi Kommunális Rt. és a Hőforg Kft. összeolvadásával létrehozott „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-t 2005. június 30-án jegyezték be. A részvénytársaságon belül a Hőszolgáltatási Igazgatóság látja el Veszprém város területén a távhőtermelés és a távhőszolgáltatás műszaki szakági feladatait, melynek gazdaságos ellátásához - a társaság szervezeti felépítéséből adódóan – támogató tevékenységek járulnak hozzá.

Távhőpiac és hőszolgáltatási üzletág bemutatása
Megnevezés Mennyiség Mértékegység
Távfűtésbe bekapcsolt épületek száma: 127 db
Távhővel ellátott lakások száma: 7.862 db
Távhővel ellátott egyéb fogyasztók száma: 326 db
Csúcshőigény: 44,05 MW
Összes fűtött légtérfogat: 1.248.305 lm3
Üzemi felhasználók hőigénye: 4,23 Mw
Értékesített összes hőmennyiség 291.490 GJ/év
Hőtermelők száma: 4 db
Hőközpontok száma (távhőszolgáltató tulajdonú): 120 db
Ellátó hálózat hossza: 28,7 km
Éves kereskedelmi forgalom: 1.505.044 e. Ft
Üzletági létszám: 47
(2012.12.31.-i állapot)

Az első lakóépület a megyeszékhelyen 1963-ban létesült központi hőellátással, majd két évvel későbbtől beszélhetünk jelenlegi értelemben is távhőszolgáltatásról.
A ’80-as évek végére kialakult – a jelenlegivel szinte azonos – fogyasztói kör ellátására összesen 9 hőellátó körzet létesült. A kezdetben koksz, majd olajtüzelésű hőtermelő egységek jelenleg kizárólag földgázüzemű tüzelő berendezésekkel működnek. Számuk az elvégzett racionális összevonásoknak, átcsoportosításoknak köszönhetően mára négyre csökkent, melyből kettő állandó kezelő nélküli üzemmódban működik. 2006. évben a belvárosi Cserhát ltp. 1. kazánház rekonstrukciójával a harmadik hőtermelő egység is időszakos felügyeletű lesz. A távfűtésbe bekapcsolt 127 épület hőenergia ellátását közel 29 km hosszú hőtávvezetéken keresztül biztosítjuk.
Veszprémben a távhővel ellátott 7.862 lakás mellett 326 db egyéb felhasználónak is biztosítunk hőszolgáltatást. Az ellátott lakóépületek kb. 70 %-a rendelkezik korszerű, szabályozható, költségmegosztásra alkalmas belső fűtési rendszerrel. Az energiaköltségek növekedése és a mérés szerinti elszámolásra való áttérés felgyorsította a panelfelújítások, szigetelés javítások, belső fűtési rendszerek átalakításának igényét. Az állami és önkormányzati támogatásoknak is köszönhetően egyre több közösség hajt végre energia megtakarítást célzó felújítást, korszerűsítést. Ez azért is fontos, mert a csökkenő hőfelhasználás a távhőköltségek megfizethetőségét segíti, ezzel mérsékli a díjtartozást.

A jogelőd HŐFORG Kft. megalakulásakor, 1992-ben a létszám 126 fő volt, mely 1998-ig 90 főre apadt. Annak ellenére, hogy a díjszámlázás, anyagbeszerzés a jelenlegi szervezeti működés szerint nem a Hőszolgáltatási Igazgatósághoz tartozik, az elvégzett szervezeti racionalizálás és a fejlesztések eredményeképpen a mára kialakult üzletági 47 fős létszám jelentős csökkenésnek tekinthető.

1993-ban a Haszkovó u. fűtőmű gőzről melegvízüzemre történő átalakításával jelentős beruházási munkák indultak meg. 1995-től végezzük a hőtávvezetéki felújításokat és az új felhasználói hőközpontok bekötővezetékeinek építését előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezetékhálózat létesítésével. Az üzemeltetett 26 km primer és 3 km szekunder hőtávvezeték hálózat több mint fele már ilyen rendszerű.

Folynak a hőközponti felújítások korszerű rendszerelemek beépítésével. Általánossá vált a változó tömegáram szerinti szabályozás. Természetesen teljeskörű az épületszintű hőmennyiségmérés és a mérés szerinti elszámolás.
1998-ban az első távhőtörvény megjelenésével egyidejűleg megkezdődött a szolgáltatói hőközpontok lebontása, helyettük épületenkénti felhasználói hőközpontok létesítése. A jelenlegi 120 db hőközpontból 78 db létesült azóta, általában előregyártott, tipizált kivitelben.
Ezzel máig - kettő épület kivételével - minden 10 lakásosnál nagyobb háznál megvalósult, hogy a hőenergia átadása a felhasználói közösség részére az ellátott épületben lévő hőközpontból történik, önálló DDC rendszerű szabályozás mellett.

Modern, számítógépes, saját kábelen kommunikáló távfelügyeleti hálózatot üzemeltetünk, melynek köszönhetően a hőtermelők és a saját tulajdonú hőközpontok közel több mint 90%-ánál lehet nyomon követni a rendszer aktuális állapotát. Használata lehetőséget biztosít a hálózat áttekintésére, a beállítások esetleges módosítására. A hibabejelentés, elemzés, adatgyűjtés funkciókon keresztül a hatékony működés és a gazdaságos energia felhasználás biztosított.

Áttörést jelentett a távhőszolgáltatásban a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés, mint korszerű technológia megjelenése. Felismerve az ebben rejlő gazdasági előnyöket un. harmadik feles beruházás keretében 2002-ben kogenerációs kapacitás létesült. A Haszkovó úti fűtőműbe beépített 48,8 MW összes hőteljesítményű, 105/70 oC hőlépcsőjű melegvíz kazános rendszerbe került beillesztésre a 3 db gázmotor. A JENBACHER AG által gyártott JMS620 típusú, egyenként 2,7 MW villamos és 2,9 MW hőteljesítményt biztosító kiserőmű megépítésének, üzemeltetésének költsége nem terheli a távhő díját. 2012-ben történt szerződéskötésnek megfelelően a hővásárlási lehetőség kiserőműtől további 10 évre biztosított. Az éves szolgáltatott hőmennyiség kb. egyharmadát a gázmotoros erőműtől vásároljuk, a fennmaradó részt földgázra alapozott fűtőműben, kazánházakban állítjuk elő. A gázmotorok a fűtési idényben szakaszosan a fűtőmű kazánjaival együtt üzemelnek, így a megtermelt hő télen teljes egészében hasznosítható. A közeljövő célkitűzése a blokkfűtő erőmű tulajdonosával közösen csak az lehet, hogy növeljük a gázmotorok nyári kihasználtságát.

A fogyasztóknak igényük van az épületek belső fűtési rendszerének általánydíjas vagy eseti megbízással teljesíthető karbantartására, javítására. A meglévő fogyasztóink megtartása, fogyasztóbarát magatartás érdekében ezeket a megrendeléseket társaságunk önköltségi áron teljesíti. A fűtési időszakon kívül leürítjük és feltöltjük azokat a lakóépületeket ahol erre a felhasználói berendezések felújítási fenntartási munkáinak elvégezhetősége érdekében van szükség.
Szolgáltatási díjainkra kedvező hatást gyakorol a központi fűtésű kazánházak vállalkozási alapon történő üzemeltetése és a gázmotorok üzemfelügyeleti díja.

Az üzembiztonságot és hatékonyságot javító rekonstrukciós munkákon túlmenően szükség van a munkakultúrát és a szolgáltatást javító intézkedésekre is. A telephelyen kialakított korszerű ügyfélszolgálati iroda, fűtőművi kezelői helyiség is ezt a célt szolgálja. A részvénytársaságnál bevezetett és alkalmazott LIBRA integrált ügyviteli rendszer nagymértékben segíti, gyorsítja a szervezetek gazdálkodási folyamatait.