Ügyfélszolgálat “VKSZ“ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Veszprém, Haszkovó út 11/A
Kiadványaink
Közérdekű adatok
Egységes Közadatkereső Rendszer
A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
 
1.1.1 Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése: 
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Postacíme: 8210 Veszprém, Pf. 1155
Telefonszáma: (88) 545-100
Fax száma: (88) 545-166
Központi elektronikus levélcíme:
Központi honlap címe: www.vkszrt.hu
 

A cég székhelye:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

A cég telephelye(i)

8200 Veszprém, Kistó u. 8.

8200 Veszprém, Haszkovó u. 11. A. ép.

8200 Veszprém, Stadion u. 24.

8200 Veszprém, Cserhát ltp. 1.

8200 Veszprém, Ördögárok u. 1.

8200 Veszprém, Külterület hrsz. 0103/3.

8200 Veszprém, Külterület hrsz. 0105/1.

8200 Veszprém, József A. utca hrsz. 6143/4.

8200 Veszprém, Tizenháromváros tér hrsz. 1919/1.

8200 Veszprém, Szél utca hrsz. 6316/1.

8411 Kádárta, Győri utca hrsz. 2775.

8412 Gyulafirátót, Zirci utca hrsz. 9560.

8412 Gyulafirátót, Hamuház utca hrsz. 9124.

8200 Veszprém, Jutaspuszta hrsz. 0140.

8200 Veszprém, Mártírok útja hrsz. 5084/1.

8200 Veszprém, Szeglethy utca 1.

8200 Veszprém, Jutasi út 2.

8200 Veszprém, Bagolyvári utca 1.

8200 Veszprém, Hamuház utcai temető 9123 hrsz.

 
Ügyfélszolgálati vezető:
Tóth Tamás, ügyfélszolgálati csoportvezető
 
Ügyfélfogadás:
Hőszolgáltatás, hulladékgazdálkodás egységes ügyfélszolgálata
Veszprém, Haszkovó u. 11/A
(88) 949-849
Hétfő: 8:00 - 14:00
Kedd: 7:00 - 19:00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 8:00 - 12:00
 
1.1.2 Szervezeti struktúra
 
1.1.3 A szerv vezetői
 
1.2 Felügyelt költségvetési szerv
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
 
1.3 Gazdálkodó szervezetek
Öko - Aranyosvölgy Ingatlanforgalmazó Kft.
 
Ügyvezető: Borbás Tamás
Felügyelőbizottság elnök: Salga Balázs
 
 
"VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 
Ügyvezető: Czaun János
Felügyelőbizottság elnök: Takács László
 
 
Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft.
 
Ügyvezető: Ferenczy Gábor Zoltán
Felügyelőbizottság elnök: Szurmai Zoltán
 
 
Kolostorok és Kertek Kft.
 
Ügyvezető: Szabó Péter
Felügyelőbizottság elnök: Kele-Mayer Erzsébet
 
 
1.4 Közalapítványok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
 
1.5 Lapok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
 
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Tulajdonos:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: (88) 549-210, 549-100
Zöld szám (24 órás): (88) 401-104
E-mail: 
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 
 
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.3 Közszolgáltatások
  • távhőszolgáltatás
Közfeladatellátás
  •  
  • köztemetők üzemeltetése és fenntartása
  • parkolási rendszer üzemeltetése
  • városi zöldfelület-fenntartás
  • városüzemeltetési feladatok ellátása
  • ingatlangazdálkodás
  • Veszprémi Piac- és Vásárcsarnok üzemeltetése
 
2.4 A szerv nyilvántartásai
 
 
2.5 Nyilvános kiadványok
 
 
2.6 Döntéshozatal, ülések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.8 Pályázatok
 
2.9 Hirdetmények
 
2.10 Közérdekű adatok igénylése
 
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekintézésének rendje
Az adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28. §- 31. § rendelkezéseinek megfelelően.
 
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve
 
Köller Tamás
titkárságvezető
 
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes elérhetősége
 
Telefon: +36 88 545-100
Fax: +36 88 545-155
Postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1155
E-mail:
 
2.10.4. Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Hegyi Ágnes
E-mail:
 
 
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. statisztikai azonosító száma: 13519869-9603-114-19
 
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználásra, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
 
 
2.10.7. Azon körédekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelykben a közfeladatot elátó szerv az egyik szerződő fél
 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
 2.11 Közzétételi listák
 
3.1 A működés törvényességének ellenőrzése
 
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
NAV ellenőrzés 2012.02.03. naptól 2012.06.01. napig, ügyszám: 6159364840
NAV 2017.év átfogó ellenőrzés. ügyszám: 5971209523
 
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános környezetvédelmi szempontú megállapításai elérhetők a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapján.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 68. §-a alapján az eljárás irataiba való betekintés a hatóság által biztosított.
 
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
 
 
3.1.5 Működési statisztika
 
 
3.2 Költségvetések, beszámolók
 
3.2.1 Éves költségvetések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.2.2 Számviteli beszámolók
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 A költségvetés végrehajtása
 
  
3.3 Működés
 
3.3.1 A foglalkoztatottak
 
3.3.2 Támogatások
 
3.3.3 Szerződések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.3.4 Koncessziók
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.3.5 Egyéb kifizetések 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
 
3.3.7 Közbeszerzés
 
 
 
Szerződések:
 
 
Ajánlati és ajánlattételi felhívások 2014
 
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2014
 
Szerződések 2014
 
Biztosítási szerződések:
 
 
Ajánlati és ajánlattételi felhívások 2015
 
 
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2015
 
Szerződések 2015
 
Ajánlati és ajánlattételi felhívások 2016
 
 
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2016
 
Szerződések 2016
 
 
 
 
 
A "VKSZ" Zrt.-ről
Egy közszolgáltatással foglalkozó cég működtetése során egy olyan, a kor követelményeihez illeszkedő tevékenység-ellátási és ehhez igazodó szervezeti struktúrára van szükség, amely az átlátható és takarékos gazdálkodás mellett, hatékony ügyvitellel, kooperatív, támogató szemléletben képes Veszprém városának és szolgáltatói körzetének dinamizálására.
...
A társaság tevékenységének középpontjába az embert kell helyezni. Törekedni kell arra, hogy a tulajdonos, a partnereink és nem utolsó sorban a lakosság elvárásainak a lehető leginkább megfelelve végezzük munkánkat. Elvárjuk, hogy minden alkalmazottunk személyes tudásának legjavával járuljon hozzá szolgáltatásaink fejlesztéséhez, és partnereink megelégedettségéhez. A fenti célok megértése és a velük való azonosulás szervezeti kultúránk része.
TUDJON MEG TÖBBET