Ügyfélszolgálat “VKSZ“ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Veszprém, Haszkovó út 11/A
Kiadványaink
Közérdekű adatok
Egységes Közadatkereső Rendszer
A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
 
1.1.1 Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos megnevezése: 
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Postacíme: 8210 Veszprém, Pf. 1155
Telefonszáma: (88) 545-100
Fax száma: (88) 545-166
Központi elektronikus levélcíme:
Központi honlap címe: www.vkszrt.hu
 
Ügyfélszolgálati vezető:
Tóth Tamás, ügyfélszolgálati csoportvezető
 
Ügyfélfogadás:
Hőszolgáltatás, hulladékgazdálkodás egységes ügyfélszolgálata
Veszprém, Haszkovó u. 11/A
(88) 949-849
Hétfő: 8:00 - 14:00
Kedd: 7:00 - 19:00
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8:00 - 14:00
Péntek: 8:00 - 12:00
 
1.1.2 Szervezeti struktúra
 
1.1.3 A szerv vezetői
 
1.2 Felügyelt költségvetési szerv
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
 
1.3 Gazdálkodó szervezetek
Öko - Aranyosvölgy Ingatlanforgalmazó Kft.
 
Ügyvezető: Borbás Tamás
Felügyelőbizottság elnök: Salga Balázs
 
 
"VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 
Ügyvezető: Czaun János
Felügyelőbizottság elnök: Takács László
 
 
Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft.
 
Ügyvezető: Ferenczy Gábor Zoltán
Felügyelőbizottság elnök: Szurmai Zoltán
 
 
Kolostorok és Kertek Kft.
 
Ügyvezető: Szabó Péter
Felügyelőbizottság elnök: Kele-Mayer Erzsébet
 
 
1.4 Közalapítványok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
 
1.5 Lapok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
 
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Tulajdonos:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: (88) 549-210, 549-100
Zöld szám (24 órás): (88) 401-104
E-mail: 
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.3 Közszolgáltatások
  • konténeres hulladékszállítás
  • távhőszolgáltatás
  • Veszprémi Piac- és Vásárcsarnok üzemeltetése
  • köztemetők üzemeltetése és fenntartása
  • parkolási rendszer üzemeltetése
  • ingatlanfejlesztés- és értékesítés
  • ingatlangazdálkodás
  • ingatlanüzemeltetés
  • városi zöldfelület-fenntartás
  • városüzemeltetési feladatok ellátása
 
2.4 A szerv nyilvántartásai
 
 
2.5 Nyilvános kiadványok
 
 
2.6 Döntéshozatal, ülések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
2.8 Pályázatok
 
2.9 Hirdetmények
 
2.10 Közérdekű adatok igénylése
 
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekintézésének rendje
Az adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad a postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre az Info tv. 28. §- 31. § rendelkezéseinek megfelelően.
 
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes neve
 
Köller Tamás
titkárságvezető
 
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes elérhetősége
 
Telefon: +36 88 545-100
Fax: +36 88 545-155
Postacím: 8210 Veszprém, Pf. 1155
E-mail:
 
2.10.4. Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Hegyi Ágnes
E-mail:
 
 
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. statisztikai azonosító száma: 13519869-9603-114-19
 
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználásra, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
 
 
2.10.7. Azon körédekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelykben a közfeladatot elátó szerv az egyik szerződő fél
 
Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.
 
 2.11 Közzétételi listák
 
3.1 A működés törvényességének ellenőrzése
 
3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája
NAV ellenőrzés 2012.02.03. naptól 2012.06.01. napig, ügyszám: 6159364840
NAV 2017.év átfogó ellenőrzés. ügyszám: 5971209523
 
3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános környezetvédelmi szempontú megállapításai elérhetők a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapján.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 68. §-a alapján az eljárás irataiba való betekintés a hatóság által biztosított.
 
3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény
 
 
3.1.5 Működési statisztika
 
 
3.2 Költségvetések, beszámolók
 
3.2.1 Éves költségvetések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.2.2 Számviteli beszámolók
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3 A költségvetés végrehajtása
 
  
3.3 Működés
 
3.3.1 A foglalkoztatottak
 
3.3.2 Támogatások
 
3.3.3 Szerződések
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.3.4 Koncessziók
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.3.5 Egyéb kifizetések 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
 
3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések
 
3.3.7 Közbeszerzés
 
 
 
Szerződések:
 
 
Ajánlati és ajánlattételi felhívások 2014
 
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2014
 
Szerződések 2014
 
Biztosítási szerződések:
 
 
Ajánlati és ajánlattételi felhívások 2015
 
 
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2015
 
Szerződések 2015
 
Ajánlati és ajánlattételi felhívások 2016
 
 
Tájékoztató az eljárás eredményéről 2016
 
Szerződések 2016
 
 
 
 
 
A "VKSZ" Zrt.-ről
Egy közszolgáltatással foglalkozó cég működtetése során egy olyan, a kor követelményeihez illeszkedő tevékenység-ellátási és ehhez igazodó szervezeti struktúrára van szükség, amely az átlátható és takarékos gazdálkodás mellett, hatékony ügyvitellel, kooperatív, támogató szemléletben képes Veszprém városának és szolgáltatói körzetének dinamizálására.
...
A társaság tevékenységének középpontjába az embert kell helyezni. Törekedni kell arra, hogy a tulajdonos, a partnereink és nem utolsó sorban a lakosság elvárásainak a lehető leginkább megfelelve végezzük munkánkat. Elvárjuk, hogy minden alkalmazottunk személyes tudásának legjavával járuljon hozzá szolgáltatásaink fejlesztéséhez, és partnereink megelégedettségéhez. A fenti célok megértése és a velük való azonosulás szervezeti kultúránk része.
TUDJON MEG TÖBBET